Vznikne tak instituce, která bude koordinovat subjekty působící v turismu. „Jsem ráda, že rok a půl práce měl nějaký smysl,“ uvedla náměstkyně hejtmana Marie Černá.

Jaký bude mít název? Vysočina Tourism. „OCR bude propagovat kraj i v zahraničí. Název je srozumitelný jak v češtině, tak v angličtině,“ přiblížila náměstkyně. OCR vznikne k 1. lednu 2008, sídlit bude v Žižkově ulici v Jihlavě a bude tam pracovat pět pracovníků.