Stalo se tak poté, co vedení dopravního podniku rozhodlo o posunu nástupiště o několik metrů dopředu.

V pracovní dny u Sklípku zastavuje skoro 170 spojů na linkách 4, 5, 8, 12 a 36.

Deník zjišťoval názory na přesun zastávky. „Uznávám, že dříve nemohly dobře nastupovat maminky s kočárky, ale tento přesun nemá hlavu ani patu. To místo je ještě hloupější,“ poznamenal například cestující Rudolf Havlíček.

„U Sklípku není prostor pro zastávku. Navrhuji ji přesunout na dolní náměstí,“ doporučil David Beke ze sdružení architektů Schrapnel. Výhledově je ale podle něj nutná změna sítě MHD.

„K dovršení chybí snad již jen vmáčknutí dvou blízkých laviček,“ poznamenal vozíčkář Ivo Krajíček, člen Svazu tělesně postižených.

„Původní, ani nové místo zastávky neřeší patřičnou výšku nástupní hrany, a to 20 centimetrů nad vozovkou, a nepamatuje ani na vodorovné orientační znaky pro nevidomé,“ dodal Krajíček.

Dopravní podnik zastávku posunoval, protože při zastavení autobusu vycházel strom přímo proti prostředním dveřím. To už teď neplatí.

„Z našeho pohledu jde o konečné řešení. Jinak bychom museli už nechat nějaký strom vykácet. A to, myslím, není nutné,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Josef Vilím.

Alespoň odpadkový koš by na vhodnější místo na nástupišti mohly přemístit Služby města Jihlavy. „Situaci prověříme,“ přislíbil mluvčí Martin Málek.