Přednášel prezident České protipovodňové asociace Jan Papež. Zaměřil se nejen na tvorbu povodňových plánů, správně uzavřené pojistky, ale upozornil i na problematická místa na vodních tocích v Jihlavě.

Zejména s mostkem za zoo a s odtrubněním Jihlávky v prostoru letního kina by podle něj město mělo včas něco dělat.

 

Rada: otevřít koryto Jihlávky

„Tam bych to koryto otevřel. Budoucí škody při případné povodni (zaklepává na dřevo – pozn. redakce) by mohly být vyšší, než kolik by stála protipovodňová opatření,“ předpokládá Jan Papež, který má v prosinci odletět do USA do New Orleans radit expertům na povodně na řece Mississippi.

Vedení města Jihlavy podle náměstka primátora a místopředsedy povodňové komise Martina Hyského s odtrubněním Jihlávky za zoologickou zahradou počítá.

„Měli bychom tuto akci zahájit příští rok. Záležet bude na dotacích. Musíme se k tomu ale dostat, protože to místo je rizikové,“ ví Hyský.

Ředitel jihlavského provozu Povodí Moravy Václav Klement upozornil na to, že město problém neustále odsouvá. „Trvá to příliš dlouho to odklenutí,“ poznamenal.

Naopak on sám zase byl upozorněn na rezavou „lať“, měřící výšku vodní hladiny na Staré plovárně a ostrůvek uprostřed koryta v prostoru jihlavských „Benátek“ za plovárnou.

„Koryto čistíme každé tři roky. Lidé by si měli vyspravit i tarasy u domů,“ kontroval následně Klement.

Jan Papež se pozastavil také u lokality směrem k Pístovu. Tam by se velká voda z potoka a okolních kopců prohnala zahrádkářskou kolonií a byl by problém s kapacitou zatrubnění u Penzionu Ježek v Telečské ulici.