Kdy? „V dohledné době,“ uvedl zatím neurčitě mluvčí magistrátu Radek Tulis.

„Uvažujeme o postupné náhradě. To znamená odstranit například čtyři stromy a nahradit je stejným počtem nových stromů - velkými sazenicemi s průměrem kmene kolem 20 centimetrů. A po několika letech vyměnit další čtyři stromy,“ popsala vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

„Stromy trpí nedostatkem vláhy a půdního vzduchu. Lze předpokládat kontaminaci půdy.“
Martina Gregorová, OŽP magistrátu

Když jezdily po městě tramvaje, byly stromy ještě nízké, dnes jsou téměř na konci své „životnosti“.

Reprofoto: Archiv Magistrátu města Jihlavy


Datum první výměny ještě není stanoveno. První kácení a opětovná výsadba by mohly nastat v roce 2009. Odborníci odhadují životnost lip maximálně na deset let. Osm stromů ve věku asi 80 let ale již teď trpí.

„Stromy trpí nedostatkem vláhy a půdního vzduchu. Lze předpokládat kontaminaci půdy, například zasolením. Na kamenném náměstí jsou také jiné klimatické poměry než ve volné krajině,“ doplnila za odbor životního prostředí (OŽP) Martina Gregorová. Ani nasvícení morového sloupu kondici stromů neprospívá .

V souvislosti ze zhoršenou vitalitou stromů hrozí pád suchých větví. Bezpečnostní řez, který má tento problém eliminovat, se chystá letos podruhé. Uskuteční se do Vánoc.

Prstenec stromů nebyl jinak kolem morového sloupu vždy. „Staré fotografie a jiné grafické záznamy ukazují, že stromy v jeho okolí jsou možná záležitostí „až“ minulého století,“ doplnil mluvčí magistrátu Tulis. Jihlavský deník oslovil i architekty s dotazem, co si myslí o zeleni na náměstí.

„Pokud chceme vyřešit vzhled náměstí jako celek, musíme nejprve vyřešit Prior.“
Jaromír Homolka, Atelier Penta


„Stromy na náměstí podle mě budou chtít vyměnit úplně všechny. I ty po obvodu už vypadají přerostle a někde se hodně blíží i fasádě domu,“ říká David Beke ze sdružení architektů Schrapnel.

Město by podle něj prvně mělo jasně říci, co chce z náměstí mít, zda spíše parkoviště nebo spíše odpočinkovou zónu.

„Úpravy náměstí by se měly řešit komplexně, a ne dělat jen drobty. A pokud chceme vyřešit náměstí jako celek, musíme nejprve vyřešit Prior,“ pronesl architekt Jaromír Homolka z Atelieru Penta.