Pře začala v okamžiku, kdy nechal magistrát, na žádost občanů nespokojených s hlukem a nepořádkem, spontánně vzniklé hřiště zavézt hlínou. To se ovšem znelíbilo těm, kteří provizorní plácek ke hraní využívali, a během pár dní vznikla proti jeho zrušení petice.

„Petice byla vyvěšená v místní prodejně dva týdny a podepsalo ji téměř sto lidí,“ uvedla autorka protestu Eva Streichsbierová.

„Nepochybuji o tom, že by se přidali i další,“ míní. Podpisovou akci vzali radní na vědomí a celou záležitost začali podrobně zkoumat.

„Petici samozřejmě musíme vzít v úvahu,“ uvedl mluvčí magistrátu Radek Tulis.

„Problémem se budeme zabývat na příštím zasedání rady města, které se uskuteční šestého prosince,“ přiblížil Radek Tulis.

 

Vizí je bezpečná travnatá plocha

Bližší šetření potvrdilo, že hřiště není vedené v katastrální mapě, a tudíž musí být vedeno jako ostatní travnatá plocha.

„Jde především o bezpečnost,“ vysvětlil tajemník magistrátu města Lubomír Dohnal. „Z plochy odstraníme torza fotbalových branek a další nebezpečné předměty a plochu pravděpodobně zatravníme,“ nastínil.

Definitivní podobu místa ale upřesní až prosincové zasedání. „Vyhovět oběma stížnostem opravdu nejde,“ přiznal Dohnal. „Obě strany se budou muset smířit s kompromisem,“ uvedl.

Ten ale některým nestačí. „Trávník nic neřeší,“ míní Eva Streichsbierová. „Pokud chtějí děti na opravdové hřiště, musí přes hlavní silnici na Dolinu,“ říká zklamaně.