„Odbor však nebude provádět kontroly pouze na Vysočině. Jeho působnost přesáhne hranice kraje. Dá se říci, že bude sahat od Znojma po Benešov,“ přiblížil prezident úřadu František Dohnal.

Regionální pracoviště úřadu, který kontroluje hospodaření se státním majetkem, v současné době provádí několik kontrol. „Jedná se o Magistrát města Brna, kde se zaměřujeme na peníze, které byly určeny na projekt prevence kriminality. Dále pak na obce Višňová, Telč a Bystřici nad Pernštejnem, kde kontrolujeme nakládání s penězi určenými pro rozvoj infrastruktury,“ vyjmenoval aktuální činnost ředitel jihlavského pracoviště Stanislav Böhm.

A v čem subjekty hospodařící se státním majetkem a příjemci dotací nejvíce chybují? „Jednoznačně v administrativě. Stačí například zapomenout zkolaudovat kanalizaci a stát chce dotace zpět. Jindy použijí prostředky jinak než mají,“ uvádí příklady František Dohnal.