V pondělí i v úterý plnily děti různé úkoly na stanovištích po celé škole. Na závěr na ně čekal Mikuláš s anděly a čerty, kterým každý zazpíval písničku a svatý muž je obdaroval sladkostí.