„Znak Stříteže je tvořený červeno-stříbrně čtvrceným štítem, v němž je šikmo položený stvol orobince. V prvním poli je navíc stříbrná hlava lva se zlatou korunou a jazykem. Ve čtvrtém poli je stříbrné mlýnské kolo,“ přiblížil znak heraldik Jan Tejkal.

„Znak námětově vychází z pečeti z počátku 18 století. Například lví hlava připomíná někdejší vazbu obce k Jihlavě a současně i erb Pachtů z Rájova, kteří se do dějin vsi zapsali výstavbou dvou zámků,“ doplnil heraldik.

„Zastupitelé vybírali celkem ze šesti podob znaku. Shodli jsme se nakonec na tomto,“ uvedl místostarosta Stříteže Pavel Dopita. „Znak a vlajku co nejdříve objednáme, abychom ji mohli v příštím roce vysvětit,“ dodal.

Ždírec má znak oproti Stříteži jednodušší. „V červeném štítě vykračuje doleva kůň se zlatým uzděním. Na znaku je ještě zmenšenina plamenné hlavy,“ uvedl Tejkal. „Schválený znak představuje zjednodušený přepis historického pečetního znamení z roku 1705,“ dodal.

Žádost o schválení a udělení znaku a vlajky obce podává v současnosti ještě Hybrálec.