Po obci se Mikuláš se svými pomocníky projel ve voze taženém koněm. V očích dětí byl vidět strach, ale i radostné očekávání. Mikuláš s andělem a čerty jim za básničku rozdávali balíčky s dobrotami. Odměnou pro všechny byl závěrečný ohňostroj.