„Země na západ od našich hranic jsou v metodách vzdělávání talentovaných dětí přeci jenom o krůček dál,“ uvedl vedoucí Pedagogického centra Vysočina Roman Křivánek. „Možnost vidět jejich práci s talentovanými dětmi v praxi je pro nás velkým přínosem a inspirací,“ přiznal.

Hlavním cílem návštěvy bylo seznámit se s tamním vzdělávacím systémem, navázat bližší spolupráci se vzdělávacími institucemi a pozvat zajímavé osobnosti na Vysočinu.

V rámci programu se zástupci z Vysočiny setkali s pedagogy Akademického gymnázia, navštívili několik škol a porovnali jejich metody práce s nadanými dětmi. „Velice zajímavý byl speciální program, Bez pěstí, který vede děti ke vzájemnému pochopení, toleranci a k eliminaci násilí,“ uvedl Křivánek.

„Taková témata v našich školách stále chybí,“ míní pedagog.

Zástupci obou zemí se shodli na oblastech, kterým je třeba se věnovat. „Je to například individuální přístup k žákům a přizpůsobení obsahu učiva jejich zájmům a možnostem,“ nastínil Křivánek.

„Budeme hledat způsob, jak pokračovat v započaté spolupráci a začneme tím, že kolegové ze Salzburgu přijedou na Vysočinu,“ nastínil Křivánek. „Věřím, že i my se máme čím pochlubit,“ dodal.