Má to ale zatím háček. Pokud se zeptáte úředníků na magistrátu, zjistíte, že podnik pod Brněnským mostem ještě není zkolaudován. Jeho prostory by tedy neměly být veřejností užívány.

„Ještě tam nemají zavedený plyn,“ zmínil mimo to správce celého objektu, ve kterém hudební klub vzniká. Bude umístěn pod střechou budovy, ve které v minulosti působila firma Alfatex. O patro níž funguje další jihlavský klub – Falešná Morálka. V sousedství roste obchodní centrum City Park.

„Vyjádření hasičů a hygieniků bychom měli získat v pondělí. Klub se spouští ve středu a koncert Waltari by měl být první akcí,“ reagoval včera majitel zábavního podniku Radek Eliáš.

V podkladech pro kolaudační řízení vyvstal problém hlavně v řešení požární bezpečnosti. Toto řešení má definovat například plán únikových cest. „Pro kolaudační řízení chybí podklady, konkrétně vyjádření krajských hasičů,“ poznamenal v týdnu vedoucí jihlavského stavebního úřadu Michal Jarco.

Pokud v klubu probíhaly stavební úpravy, tak to bylo bez stavebního povolení. „Chybělo vyjádření hasičů, proto nemohlo být vydáno ani dodatečné stavební povolení“, uvedl Jarco.

„Největší riziko vzniku požáru je v místech shromažďování velkého počtu osob. Nároky na požární bezpečnost podrobně stanoví normy. Jejich nedodržování může vést až k obecnému ohrožení, tak jak se stalo v Brně před několika roky,“ upozornil velitel jednotky dobrovolných hasičů města Jihlavy Jiří Bláha.

„Zatím nemáme žádné informace o činnosti klubu, kromě plakátů, které se objevily po městě“, informoval vedoucí odboru kultury na radnici Tomáš Koukal.

„O problémech klubu nevíme, neměl jsem žádný signál, že by nějaké nastaly,“ vyjádřil se Milan Skotálek, který zastupuje kapelu Waltari v České republice.

V příštím týdnu mají být v klubu Trane i další akce. Prostory, kde finišují řemeslnické práce, monitorovala i policie.