„Aktuální poptávka po využití rozšířeného letiště je nedostatečná,“ vysvětlil jeden z důvodů zamítnutí vstupu kraje do projektu náměstek hejtmana Václav Kodet. „Navíc neexistuje žádný operační program, který by nabídl investiční příležitost pro kraj, město ani dalšího žadatele, takže by na jeho realizaci chyběly externí finanční prostředky,“ uvedl.

 

Firmy o služby letiště stojí

Kraj neobměkčily ani argumenty několika významných firem působících v Jihlavě, které by měly o letecké služby zájem a byly by ochotné je z části dotovat. „Odborníky zpracované studie ukazují, že současný provozovatel letiště není schopen jeho provoz po rozšíření utáhnout ani s pomocí těchto dvou firem,“ vysvětlil Václav Kodet.

Jiného názoru je významný jihlavský architekt a projektant Jaroslav Huňáček. „Tyto firmy jsou podle mého mínění schopné nejen pokrýt náklady na provoz letiště, ale mohou z něj bez problémů udělat ziskovou záležitost,“ míní. „Chápu, že prioritou je silniční síť, ale pokud máme o leteckou dopravu zájemce, navíc ochotné podílet se na provozu, měl by se kraj jejich nabídkami zabývat,“ řekl architekt.

 

Náklady mohou být nižší

V samotné projektové studii je podle Huňáčkových slov několik desinformací. „Studie, které si kraj nechal zpracovat, jsou velmi kvalitní, ale bohužel pro letiště ukazují pouze náklady na jednorázovou investici,“ řekl. „Letiště by přitom bylo možné vybudovat levněji, po etapách,“ zmínil.

Dalším argumentem krajských zástupců proti výstavbě jsou nevyjasněné majetkové poměry. „Značná část pozemků patří státu a ten zatím žádný vstřícný krok směrem k jejich převedení na město Jihlava neudělal,“ uvedl náměstek Václav Kodet.

I to je ale podle oponující strany pouhou otázkou jednání. „S pozemky města nebudou problémy, samo je kraji nabídlo bezplatným převodem,“ uvedl Jaroslav Huňáček. „O státní půdu bych se také nebál. Ostatním krajům vyšlo ministerstvo vstříc,“ dodal.