Jaká byla nejčastější otázka na vás od občanů v roce 2007?
Častá otázka byla, co město, potažmo já hodlám dělat s Priorem.

Jak jste odpovídal?
Protože Prior je v soukromých rukou, tak se s tím objektem bez aktivní spolupráce vlastníka nedá nic dělat. V tuto chvíli zájem ze strany vlastníka není. Určitě to ale není uzavřená otázka. K přestavbě Prioru by mohl jeho vlastníky motivovat budovaný City Park.

Jak se díváte vy na City Park?
Těším se na otevření a myslím, že ne sám. Myslím, že se těší většina obyvatel Jihlavy. City Park patří k modernímu krajskému městu. Trendem je nedělat obchodně–zábavní centra za městem, ale v centru. Pokud ta města mají žít. V Jihlavě považuji umístění City Parku za šťastné řešení.

Jaké velké investice čekají Jihlavu v roce 2008?
Určitě to bude dokončení obchvatu koncem první poloviny roku. To bude velkým přínosem pro město. Uskuteční se také zcela zásadní rekonstrukce kina Dukla, které bude přeměněno v Centrum dokumentárních filmů. Dokončena bude také cyklostezka s lávkou přes řeku Jihlavu. Zahájeny budou i další větší investice. Ty ale v roce 2008 nebudou dokončeny.

Lze nějaké projekty jmenovat?
Například půjde o stavbu parku Gustava Mahlera. Také předpokládáme zahájení rekonstrukce kanalizačních sběračů, což bude investice, kde podíl města dosáhne 90 milionů korun. Celá investice bude v hodnotě přes 400 milionů korun.

Nové kanály se budou kopat po celém městě?
Například v Brněnské ulici. Je tam Srázná, Mlýnská a některé další lokality.

Dojde v krajském městě i v letošním roce ke sloučení nějakých základních škol?
Jsem obecně proti slučování, ale v případě ZŠ Jarní to bylo šťastné řešení. Se slučováním škol určitě nepočítáme. Nevyužité prostory ve školách vhodným způsobem zaplňujeme. Nad Plovárnou umisťujeme například sdružení slabozrakých a nevidomých.

Co se dalo letos v Jihlavě udělat lépe?
Osobně mě mrzí, že jsme neustavili příspěvkovou organizaci Infocentrum (informační a turistické centrum města – pozn. redakce).

Ta měla sídlit v Domě Gustava Mahlera, který zrovna moc nežije.
Nabízelo se, že by tam v tom domě měla organizace kancelář. Mělo to napomoci oživení.

Diskuse už skončily?
Město potřebuje větší propagaci a servis informací pro obyvatele i návštěvníky. Prosadil jsem ve vedení Jihlavy organizační změnu, kdy bude pod kanceláří primátora rozšířeno turistické centrum.

Jste ve funkci přes rok. Byl jste učitel, nyní primátor. Co je náročnější?
Ta dvě povolání se nedají vůbec srovnávat. Být primátorem je náročnější časově, i co se psychiky týče.

Máte již naplánovanou dovolenou na příští rok?
S partnerkou jsme se shodli, že asi zopakujeme letošní model. Velmi se osvědčil.

Spíš tedy Česko, nebo cizina?
Bude to krátkodobá návštěva Julských Alp, spojená s výšlapy na krásné vrchy. Dále máme v plánu návštěvu Šumavy s přáteli, spojenou s cykloturistikou a vodáctvím, a pak pobyt na břehu Jadranu a návštěvu Holandska a partnerského města Purmerend.

 

Rozpočet města 2008

Uvádíme vybrané investiční akce ze schváleného rozpočtu:
– zateplení škol (80,2 milionu korun)
– přestavba kina Dukla (55 mil.)
– medvědinec (18,7 milionu)
– stavební úpravy školky Březinova (14 milionů)
– propojení ulic Březinova a Na Kopci (10,8 milionu)
– kanalizace v Horním Kosově v ulicích Přední, Stříbrná a Ve Vilách (8 milionů)
– stavební úpravy školky Mahenova (5,8 milionu korun)
– opravy bytových jader v domově důchodců (3,4 milionu) – rozšíření osvětlení v Henčově k zastávce MHD (2 miliony)
– hřiště pro ZŠ Křížova (1,5 milionu)