Výstup zdolali posilněni čajem nebo i něčím ostřejším.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní výstup ze dvou krajů, čekalo na všechny příchozí nejen občerstvení, ale na Antonína Fučíka a Vladimíra Mazala také upomínkové předměty.