„Je dobře, že nás ještě nikdo nepokutuje. Vítám každý den, kdy si můžu beztrestně zapálit a nemusím se ohlížet na to, jestli se to zde může, nebo ne,“ pochvalovala si obyvatelka města Stanislava S. „Kouření by měli zakázat hlavně žákům škol, a ne nám,“ doplnila.

Právě problémy se studenty odborného učiliště donutily vedení města ke schválení nové vyhlášky. „Na velké množství nedopalků si stěžovali naši pracovníci při úklidu města. V blízkosti míst, kde je nově zákaz kouření, vzniknou vyhrazené zóny s popelníky, kde se kuřáci budou moci své zálibě beztrestně věnovat,“ uvedl před nedávnem tajemník městského úřadu Stanislav Bartušek.

 

Názor ministerstva

Na dodržování vyhlášky dohlíží od prvního ledna pracovník městského úřadu, který má od starosty města pravomoci a může udělovat blokové pokuty.

„Zatím tak ale nečiní. Dodržování vyhlášky sice kontroluje, ale pokuty ještě neuděluje,“ uvedl místostarosta města Vladislav Hynk. „Desátého ledna se máme ještě sejít s pracovníkem ministerstva vnitra,“ doplnil tajemník úřadu. Ministerstvo se do té doby k vyhlášce může vyjádřit. Stejné právo má i kraj.

Pokud vše proběhne podle plánu, mohou lidé, kteří městskou vyhlášku o kouření poruší, počítat s pokutami přibližně od poloviny ledna. „Informaci o nové vyhlášce podáme obyvatelům města v únorovém vydání měsíčníku Naše Město,“ řekl místostarosta.

Studenti místní střední školy už informaci o nové městské vyhlášce dostali. „Její přesné znění jsem sice ještě neviděl, ale zástupkyně již žáky informovala,“ připustil ředitel František Pospíchal.

Ředitel místní základní školy se ale k něčemu podobnému nechystá. „Nemyslím si, že by to bylo potřeba,“ uzavřel Václav Trnka.