„S veřejnou správou zkušenosti nemám, ale nabídka magistrátu mě oslovila,“ řekl současný šéf Prioru.

Čemu se budete na magistrátu věnovat?
Povedu kancelář tajemníka. Budou mi podléhat útvary, se kterými jsem v minulých zaměstnáních přišel do styku, které jsem řídil.

Mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis novinářům napsal, že jste pracoval v bankovní sféře. To byly manažerské pozice?
V bankovnictví jsem strávil velmi dlouhou řadu let. Prošel jsem všechny pracovní pozice, některé byly výkonné v útvarech, které mi teď budou na radnici podléhat.

To bude třeba ekonomický odbor?
Ne, ne. Právní oddělení, organizační útvar, hospodářský a oblast správy budov. Tato oddělení mi budou podléhat.

Na radnici začnete pracovat v březnu. Takže na Prior vám zbývají necelé dva měsíce. Jak hodnotíte vaše tříleté působení ve vedení obchodního domu?
Kdyby nebyla zmíněná volná pozice na radnici, tak bych Prior neopustil. Domnívám se, že z obchodního hlediska má tato budova a tato firma docela dobré možnosti dosahovat stabilně velmi dobrých výsledků. Ty tři roky hodnotím velmi pozitivně.

Během tří let jste se účastnil jednání o zvelebení Prioru? Například ohledně úpravy fasády?
Konkrétní nápady, jak změnit fasádu, tedy za mého působení nebyly. Mohu ale prohlásit, že zástupci majitele domu (společnost Le Cygne Sportif Groupe – pozn. redakce) jsou otevření k jednání s reprezentací jihlavské radnice. Za jakých podmínek a jakou formou by ke změnám došlo, to pak je věcí dohody.

Jaký je váš osobní pohled na budovu Prioru?
Můj osobní pohled je pravděpodobně stejný jako u naprosté většiny Jihlavanů. Domnívám se, že ten dům na náměstí nepatří. Nezapadá tam svým stylem. Nicméně stojí tady a je to budova, kde se realizuje byznys. A z obchodního hlediska musím říci, že to je pravděpodobně jedno z nejlepších, strategických, míst pro obchod v Jihlavě.

Když jsem dělal rozhovor s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vymazalem, říkal, že nejčastější otázkou, kterou mu občané loni pokládali bylo, co dělat s Priorem. Stejnou otázku položím vám. Chystá se úprava budovy „poplatná“ 21. století?Myslím, že takové úpravy se v Prioru již dějí. V roce 2007 jsme například provedli kompletní opravu rozvodů a systému ohřevu vody, zmodernizovali jsme také zákaznické i služební výtahy.

„Na jarní měsíce se chystá totální výměna vzduchotechniky a klimatizace budovy Prioru.“

Co je v běhu nyní?

Dá se říci, že v prosinci započala a na začátku druhého čtvrtletí skončí kompletní oprava elektroinstalace. Na jarní měsíce se chystá totální výměna vzduchotechniky a klimatizace budovy. V tomto roce plánujeme i další úpravy interiéru přízemí a prvního nadzemního patra.

Rozšíříte prodejní plochy?
Ne, spíš budou řešeny estetičtěji než dosud. Ale ještě k těm změnám. Do nich, předpokládám, bude zapadat i úspěšné zahájení rozhovorů s radnicí o tom, jak změnit „kabát“ Prioru.

Diskuze se v Jihlavě vedly a vedou o příjezdech do podzemí Prioru. Potřebuje dům dva příjezdy?
Potřebuje. Neřeší se tím totiž jen zásobování obchodních ploch Prioru. Jsou tam i Ahold s prodejnou Albert, McDonalds nebo Schlecker. I do prodejny nábytku jezdí větší zásobovací vozidla a zákazníci pro zboží. Mít jen jeden vjezd, to by byl nejen v zimních měsících problém. Nehledě na právní předpisy, které s tím souvisí. Například předpisy hasičů.

Novinkou poslední doby jsou stánkaři, kteří se objevují před Priorem. Plochu pronajímá Prior. Vyroste na náměstí tržnice?
Stánkaři v těchto prostorách pravděpodobně stávali vždycky. Strukturu sortimentu jsme doladili se zástupci radničního odboru dopravy. Shoda mezi odborem a námi je taková, že lze prodávat vše, co doplňuje kolorit staročeských řemesel, plus potraviny. Třeba plastové hračky nebo umělohmotný sortiment nepřipadají v úvahu.

A co oděvy?
Například ponožky ano.

A ovoce a zelenina?
Tady asi narážíte na jeden konkrétní případ. Případ jedné stánkařky.

To ani ne. Zástupci vedení města ale vloni uvedli, že trh na náměstí do budoucna připadá v úvahu.
My jsme se zástupci města nejednali o tom, že by tu měla být část tržnice nebo druhá jihlavská tržnice. Ani nevím, zda momentálně trvá zájem města přemístit zelný trh na náměstí.

Budoucnost Prioru bude ovlivněna komplexem City Parku, který roste pod Znojemským mostem. Co myslíte vy osobně, že udělá City Park se středem města. A změní se nějak styl nakupování Jihlavanů?
Pochopitelně, City Park je velkým konkurentem, ale konkurence přece existuje i teď. My musíme na situaci reagovat. Jinak se domnívám, že budou zákazníci, kteří se rozhodnou, že budou nakupovat jen v City Parku. Budou ale i ti, co to tam zkusí a následně se vrátí k obchodníkům, kde nakupovali dříve. Nebo budou nákupy kombinovat.

City Park nabídne oproti Prioru parkoviště. To asi bude jeho výhoda.
Ano, ale nemyslím si, že to bude stěžejní faktor v konkurenčním boji. Důležité budou i ceny. A my máme v tomto směru například již osvědčený systém slev.

Kdo je Karel Hadrava?

Karel Hadrava povede od prvního března kancelář tajemníka Magistrátu města Jihlavy. Ve funkci nahradí Petra Menšíka, který k 31. prosinci 2007 odešel do důchodu. Hadrava prošel výběrovým řízením mezi deseti uchazeči. Kromě řízení Prioru má také mnohaleté manažerské zkušenosti z předních českých bank. Vysokoškolský titul získal v roce 1985 na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde na národohospodářské fakultě studoval obor ekonomické informace a kontrola. Do doby jeho nástupu na radnici vede kancelář tajemníka vedoucí právního oddělení Jaroslav Brambůrek.