V současnosti je pracovníci technických služeb po celé Vysočině svážejí na skládky, aby je posléze například rozštěpkovali, čímž se vyrobí materiál k dalšímu zpracování. Jehličnany mohou posloužit také jako topivo.