Souboj o křeslo prezidenta bude vyrovnaný. A nesvědčí o tom jen poměr přízně představitelů Jihlavy: 2:3 v neprospěch Švejnara.

Volit prezidenta ale nebudou lidé z radnic, ani studenti polytechniky, kam Švejnar také včera zašel. Lístek do urny vhodí poslanci a senátoři.

Město Jihlava má mezi nimi – co se bydliště týče – jednoho zástupce: Vladimíra Hinka z ODS. A lze předpokládat, že tento Jihlavan dá hlas jinému kandidátovi než Švejnarovi.