Pracoviště má totiž od nového roku k dispozici moderní zařízení, které umožňuje provádět před i pooperační biometrická měření oka, bez nutnosti lokální anestezie.

„V praxi to znamená, že při vyšetření není nutný fyzický kontakt s okem pacienta,“ vysvětlil primář oddělení Pavel Pernica. „To eliminuje riziko zanesení infekce, či poškození rohovky oka,“ doplnil.

Přístroj svými výpočty pomáhá pacientům s diagnostikovaným šedým zákalem, ale i těm, kteří se rozhodnou operačně zbavit nošení brýlí.