Jaké největší změny přináší reforma v sociální oblasti?
Změny se týkají i pravidel pro zvyšování životního a existenčního minima, změny jsou v oblasti pobírání pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči v systému sociálních služeb. Také bych chtěla dodat, že se předpokládá, že by se přísněji měla postihovat tzv. „nelegální“ práce.

A co je cílem reformy v sociální oblasti?
Reforma by měla přinést především posílení adresnosti sociálního systému a posílení spravedlnosti. Mělo by dojít k celkové podpoře aktivity a motivaci lidí a mělo by se účinněji trestat zneužívání sociálního systému.

Myslíte si, že omezení dávek, resp. zvýšení motivace dlouhodobě nezaměstnaných, splní svůj účel? Tedy dojde k zastavení procesu zneužívání těchto dávek a zvýšení zaměstnanosti na Vysočině?Myslím si, že částečně by mohlo dojít k zastavení procesu zneužívání dávek, ale neměli bychom si od tohoto slibovat příliš.

Jak to?
Musíme vzít v úvahu skutečnost, že stále budou mezi námi existovat jedinci, kteří sice budou nezaměstnaní, ale práci „skutečně“ hledat nebudou, resp. budou chvíli pracovat a opět se do řad nezaměstnaných vrátí. Proto je třeba, aby se s tímto faktem počítalo, a také bych chtěla uvést, že nezaměstnanost na Vysočině není příliš vysoká.

V čem je největší problém nezaměstnanosti v našem regionu, jsou to právě vysoké sociální dávky a výše podpory v nezaměstnanosti?
To si nemyslím. Uvnitř regionu existují výrazné rozdíly. Nezaměstnaností je dlouhodobě více postižena východní část kraje, zvláště oblasti sousedící s Jihomoravským krajem. Zde se výše nezaměstnanosti mnohdy pohybuje na úrovni nejvíce postižených oblastí v ČR. Naopak v západní části kraje zůstává nezaměstnanost dlouhodobě nízká.

Co je u nezaměstnanosti nejzávažnější problém?
Vážným problémem je vždy dlouhodobá nezaměstnanost, tj. období, kdy je uchazeč o zaměstnání evidován v evidenci nezaměstnaných déle než jeden rok. Regionální rozdíly jsou značné a zpravidla odpovídají rozdílům v celkové nezaměstnanosti ČR.

Jsou nějaké rady pro krátkodobě nezaměstnané, které doporučujete?
Řekla bych, že tady se nabízí takové dva zásadní momenty. Uvědomit si, zda v daném oboru, kde se chci uplatnit, práci opravdu v určité lokalitě, kde chci tuto práci vykonávat, mohu najít. Může se stát, že o danou profesi, kterou chci vykonávat dlouhodobě, není zájem. Potom bych doporučovala zamyslet se nad možností rekvalifikace, i když si dobře uvědomuji, že to není vždy pro konkrétního jedince jednoduché, ovšem ve vyspělém světě je zcela normální, že člověk během svého aktivního života běžně mění pracovní profese.

Je to složitý krok?
Je to jistě závažný fakt, ale ten, kdo chce opravdu pracovat, uplatnit se na trhu práce, tak by měl pro to také něco udělat. Vím, že teď může čtenář namítnout, jí se to říká, když není v takové situaci jako já. Ale věřte mi, že si dovedu představit tuto situaci, že věřím tomu, že je to pro člověka velice těžká a složitá doba, ale také si dovedu představit, že bych udělala vše, abych se uplatnila na trhu práce a aby moje práce byla především uspokojením a zdrojem příjmů pro život, ale také abych byla prospěšná společnosti.

INFOGRAFIKA

(kliknutím zvětšíte)