„Nacházíme tady i stříkačky. A štvou nás mladí, kteří si sedají na opěradla laviček. Sedátka jsou pak špinavá od bláta,“ poznamenali pracovníci Správy městských lesů.