„Nedovedu si ani představit, že by mělo být jinde. A nelze vyloučit, že ředitelství vznikne i před rokem 2012,“ konstatoval včera v sídle hejtmanství policejní ředitel Oldřich Martinů.

K prvnímu dni roku 2009 totiž začne platit nový policejní zákon, který předjímá vznik krajské policejní správy.

Po tomto datu je možné zřízení instituce takřka kdykoliv, budou–li všechny podmínky splněny.

„Jsme připraveni učinit vše, abychom měli policejní ředitelství co nejdříve,“ pronesl vysočinský hejtman Miloš Vystrčil.

Policejní prezident také zaručil, že všechny základní služby a útvary budou v Jihlavě, a ředitelství v kraji Vysočina bude plnohodnotné.

Naopak drahé útvary, jakým je například centrum genetiky, budou centralizovány pouze do dvou ředitelství v republice.

V rámci policejní reformy, která mimo jiné navrhuje zřídit ředitelství ve všech čtrnácti krajích, se také počítá s navýšením počtu policistů v terénu. „V podstatě se zúží řídící složky a rozšíří ty výkonné,“ doplnil policejní ředitel Martinů.

Podle všeho nedojde ke snižování počtu policejních služeben ani útvarů na Vysočině. Naopak je možné, že ještě někde vzniknou nové.

„Rozhodovat budeme podle zatíženosti policejního sboru v daném místě,“ uvedl Oldřich Martinů.

Pod krajské ředitelství v Jihlavě také začne spadat 92 kilometrů dlouhý dálniční úsek, který protíná Vysočinu.

Vysočina není jediný kraj bez policejního ředitelství. To chybí v šesti krajích.