„Celková cena restaurování se vyšplhá až na 65 tisíc korun. Zbývajících osm tisíc pokryjí dary od sponzorů,“ vysvětlila ředitelka polenského městského muzea Marta Vomelová.

Polenské muzeum vlastní soubor judaik jak trojrozměrných, tak dvojrozměrných. „Mimo poměrně bohaté sbírky hebrejských tisků muzeum vlastní i další rituální trojrozměrné předměty. Jsou to například chanuky, šofár, pohárek na kiduš, volební urna pohřebního bratrstva a další předměty, mezi které patří několik velmi cenných synagogálních textilií,“ vyjmenovala Vomelová.

Soubor těchto vzácných předmětů věnovala do muzea v období první republiky místní Židovská náboženská obec v Polné. „Protože se jedná o synagogální opony z konce 18. a začátku 19. století, jejich stav již vyžadoval delší dobu zásah konzervátora a restaurátora,“ doplnila ředitelka polenského muzea.

V roce 2004 se podařilo Martě Vomelové, tehdejší vedoucí pobočky muzea, realizovat první výběrové řízení na restaurování těchto textilií. „Na základě tohoto restaurátorského návrhu jsem zažádala o grant Nadaci na záchranu židovských památek v Praze,“ uvedla Vomelová. „Grant jsme získali a v roce 2004 byla jedna opona už zrestaurována,“ doplnila ředitelka polenského městského muzea.

V roce 2006 na ni byla pořízena z grantového programu kraje Vysočina vitrína a v sezoně v roce 2007 ji mohli návštěvníci zhlédnout v expozici polenské synagogy. Další oponu nechá muzeum díky státním penězům zrestaurovat až v letošním roce.

Michaela Hrozková