Vláda ČR na svém zasedání dne 28. 4. 2008 schválila zařazení polenského děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie mezi Národní kulturní památky, kterých je v současné době v České republice zapsáno 230.
Ministr kultury a hejtman kraje Vysočina byli prvními, kteří panu děkanovi a starostovi města gratulovali.