Po příjezdu na most hlídka zjistila, že se nejedná o žert. Na venkovní straně zábradlí skutečně seděla žena. Jeden z pohotových strážníků k ní nepozorovaně přistoupil a stáhl ji do prostoru chodníku. Žena strážníkům sdělila, že je z psychiatrické léčebny a chtěla skočit z mostu. Strážníci zadrženou předali zpět lékařům.