Důvodů pro odklizení polomů je hned několik. „Některé stromy jsou nahnuté, mají přetrhané kořeny a poškozené dřevo,“ upozorňuje vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti jihlavského magistrátu Milan Slavinger. „Takto poškozené stromy se při sebemenším závanu větru mohou zřítit k zemi a někoho vážně zranit,“ varoval.

Vyvrácené stromy skrývají i druhé nebezpečí. Jsou ideálním prostředím pro přemnožení kůrovců. Hmyz se pak z oslabených stromů šíří i do zdravých porostů. „Nejúčinnějším a přitom nejlevnějším způsobem obrany proti tomuto ničiteli lesních porostů je zpracování veškeré dřevní hmoty, která je vhodná pro množení podkorního hmyzu, a její včasné vyvezení z lesa,“ doporučuje Milan Slavinger. „Nutné je odstranit také větve, ve kterých se vyvíjí další neméně nebezpečné druhy kůrovců,“ doplnil.

V případě, že majitel lesa polomy nevyklidí, může mu jihlavský magistrát uložit vysokou pokutu. „Nejprve majitele upozorníme písemně. Pokud neuvede les do patřičného stavu, nebo se prokáže, že v polomech skutečně žijí a rozšiřují se škůdci, podle závažnosti případu úřad ukládá pokuty. Už se tak stalo několikrát,“ upozornil lesní hospodář Libor Chromek.

Jihlava jako obec z rozšířenou působností spravuje asi 30 tisíc hektarů lesa, podle údajů oddělení aktuálně není žádné místo, na kterém by se kůrovec významným způsobem rozmnožil.