Pacient se bude moci nechat očkovat nejen proti klíšťové encefalitidě nebo žloutence, ale také dostane odbornou radu před výjezdem do zahraničí včetně veškerého potřebného očkování. Kromě očkovacího centra otevřela ambulance také novou lékárnu U svatého Jiří nebo kardiologii. Pro pacienty, kteří nejsou spokojeni se svou postavou, uvedl Doradus do provozu i moderní lékařský přístroj UltraContour, což je terapeutický ultrazvuk na provádění liposukce (na snímku). Nová lékárna si také klade za cíl preferovat čtyři významné programy, a to Senior, Domácí péče, Zdravý styl a Urogynekologie.