„Věc jsme prošetřili, ale žádné pochybení ze spáchání trestného činu jsme nezjistili,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká.
Starostu města Jindřicha Skočdopole informace policie potěšila.

„To, že v Polné žádná korupce není a nebyla, jsem tvrdil od úplného začátku, uvedl Skočdopole.

Jasno v celé situaci měl i důchodce Jaroslav Hladík. „Starostovi Polné věřím. Myslím si, že kdyby zde korupce byla, určitě by se to místní lidé dozvěděli mnohem dřív,“ uvedl.

„Veškerá práce města je zcela průhledná,“ dodal starosta s tím, že jediné, co ho kromě toho, že udání pošpinilo pověst města, mrzí, je to, že ani on, ani nikdo jiný z vedení města od policie do této chvíle nedostal žádné oficiální vyjádření.

Prověřeno několik stovek akcí

Na to budou ale představitelé města čekat marně. „Pokud zjistíme, že k žádnému pochybení nedošlo, nemáme povinnost nic oznamovat. Jiné by to bylo v případě, že bychom něco zjistili,“ uvedla Pavla Kopecká.

Vyšetřování policie ohledně korupce ve městě skončilo přibližně po půl roce. Během té doby muselo být prověřeno asi šest stovek investičních akcí v Polné od roku 2000 až do roku 2007.

Jen za rok 2006 se ve městě dělalo pětapadesát stavebních prací. Kvůli podezření z korupce se musely všechny vytáhnout ze složek a dokladovat.
Na dohledávání se podílelo několik pracovníků města. „Bylo to velice náročné období,“ uvedl Jindřich Skočdopole.