Půjde o plnohodnotnou policejní správu?
Ano. Na Vysočině bude plnohodnotná krajská správa ve všech směrech. Bude tu pořádková policie, dopravní, kriminální, celé vedení i ekonomický subjekt. Odhaduji, že tak zhruba do dvou let budeme mít i školní policejní středisko a speciální pořádkovou jednotku, která bude dohlížet mimo jiné i na sportovní události nebo demonstrace.

Takže i ty nejzávažnější trestné činy, jako například vraždy, budou řešit kriminalisté v Jihlavě?
Ano. Je to tak. Vysočina bude mít i svou první mordpartu.

Které odbory tu naopak nevzniknou?
Odbor kriminalistické techniky, operativní dokumentace a zásahová jednotka. Tyto servisní činnosti nám bude dělat Brno.

Proč?
Jedná se o ryze specifické činnosti, které policisté provádějí na základě vysoké profesionality kdekoliv a kdykoliv v republice. Nerozhoduje tam místní znalost ani hranice okresů či krajů, ani rozdílnosti teritorií. Pokud budeme mít v kraji například zvlášť nebezpečného pachatele a budeme potřebovat zásahovou jednotku, tak je jedno, jestli přijede z Hradce, Brna, nebo Prahy.

Hovoříte otevřeně o tom, že krajskou správu bude mít Vysočina od ledna 2010. Co všechno bude do té doby potřeba udělat?
Jeden z klíčových momentů nastane již v lednu 2009, kdy okresní ředitelství v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě přejdou pod Brno. Z okresních ředitelství se stanou územní ředitelství obdobně jako u hasičského záchranného sboru. Zaniknou na nich funkce ředitelů a s tím i další řídicí funkce, tak aby byl maximálně posílen výkon přímé policejní služby. Během roku a půl musí dojít rovněž k delimitaci majetku. Je nenahraditelné, aby všechna současná okresní ředitelství byla při vstupu do jednoho celku dobře personálně obsazena. Všichni policisté byli včas informování a objektivně seznámeni s reformou, účelem vzniku kraje a jejich budoucím postavením. Na jednotlivých řídicích postech musí být proto policisté, kteří mají své vize i kariérní budoucnost. Za personální obsazení, výběr a nástup nových policistů jsou odpovědni současní ředitelé, rovněž jsou odpovědní za to, v jakém stavu, počtu obsazení, technickém vybavení, plnění úkolů od dopravy, veřejného pořádku přes stav kriminality útvar ke sloučení přivedou.

Kolik bude mít Vysočina policistů?
Vznikem správy bude mít Vysočina 1237 současných policistů. O další bude posílena služba kriminální policie, pořádková služba, dopravní policie přerozdělením ze správ současných krajů. K tomu musím přičíst ještě přibližně 170 občanských zaměstnanců.

Budova bude muset projít nějakými úpravami?
Ministerstvo vnitra již potvrdilo vyčlenění částky 60 milionů korun na vznik krajské správy. Za dva miliony korun se nyní zpracovává projekt, který bude řešit stavebně celou budovu, kde bude pracovat asi 200 lidí. Počítáme i s tím, že se rozšíříme do části kasáren, kde budeme mít další technické zázemí.

Budete mít také nějaké speciální pracoviště?
Co nejdříve chceme vybudovat plnohodnotné psychologické pracoviště pro výběr policistů zde v Jihlavě. Proto nyní řešíme za významné pomoci krajského úřadu finanční výpomoc, která by měla zajistit vybavení tohoto pracoviště. Nová psycholožka nastoupí do Jihlavy již od letošního července.

A jaké výhody bude mít krajská správa pro obyčejné občany?
Policisté budou lidem blíže. Nebudou muset čekat na různé policejní specialisty, kteří přijíždějí ze současných správ krajů na místo činu.

Budou policisté více v ulicích, než je tomu nyní?
To bude záviset na počtech policistů. Pokud budeme mít dostatek nováčků, tak se nám to bude dařit. Pro mě by bylo největší úlevou, kdybych již nemusel starostům a občanům stále odpovídat na to, proč je v ulicích policistů tak málo.

Může se začít kriminální podsvětí obávat o své „živnosti“?
Určitě se začne bát, protože tady vzniknou nové útvary, které budou působit přímo v kraji. Doteď to bylo tak, že specialisté, například na násilnou trestnou činnost, sem museli přijet a zase odjet, navíc mají spoustu povinností ve svých krajským městech. Nyní budeme moci daleko intenzivněji rozpracovávat a potírat trestnou činnost. To je také smyslem zřízení správy. Jihlava je navíc v centru republiky, proto je naprosto správné, že Vysočina bude mít své policejní ředitelství.

A co dálnice? Její oddělení také projdou změnami?
Zcela jistě dojde k tomu, že Vysočina bude mít dvě dálniční oddělení – Velký Beranov a Domašov. Zřejmě dojde i k úpravě hranic současného rozdělení teritoria jednotlivých oddělení na dálnici tak, aby dálnice kopírovala hranice kraje. Počet policistů a jejich vybavení zůstane, maximálně se bude navyšovat, ale nedojde k žádnému omezení.

Co pro vás znamená z profesního hlediska, že jste byl pověřen vybudováním správy?
Už když jsem šel z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, tak jsem maličko pošilhával po tom, že tu bude krajská správa, ale vůbec jsem netušil, jak to bude časově. Je to velká výzva a impuls, který je neopakovatelný. Velkou zásluhu na tom, že bude krajská správa, má ale krajský úřad, zejména hejtman Miloš Vystrčil. Bojoval za to tak intenzivně, až se to stalo skutečností.

Co je pro vás nyní nejdůležitější?
Přirovnal bych to k tomu, když se staví dům a já zároveň zakládám velkou rodinu. Důležité bude postavit řídicí tým z lidí, kteří jsou na okresech. Byť někteří z nich nemají takové zkušenosti, ale mohou dostat šanci. Některým policistům v Jihlavě jsme již nařídili, aby si udělali psychologická vyšetření a vše, co s tím souvisí. Musíme se za rok a půl naučit kraj řídit, proto je potřeba už nyní dávat dohromady tým. Jsem přesvědčen, že od roku 2006 je v Jihlavě dobré jádro.

Co byste vzkázal policistům, kteří mají dilema, jestli zůstat, nebo odejít?
Pro všechny policisty na okrese je vznik krajské správy velkou motivací, protože se jim nabízí velmi dobrá možnost kariérního postupu. Na žádném teritoriu v okresech nepůjde jejich ohodnocení do minusu, ale naopak do plusu. Chtěl bych touto cestou zklidnit různé fámy o tom, co s námi bude, až budeme pod Jihlavou a až vznikne kraj. Každý policista bude mít své místo a je pro něj jedno, jestli to dělá pod hlavičkou okresního ředitelství, nebo jiného. Chtěl bych také vyzvat policisty, kteří mají odslouženo deset let a více a chtějí odejít, aby ještě setrvali ve službě.

KDO JE Mgr. JOSEF BAČKOVSKÝ
– vrchní rada, plukovník
– 48 let, pochází z Havlíčkobrodska
– u policie je od roku 1979, začínal jako dopravní policista v HB, pak přešel na obvodní oddělení do Chotěboře, kde působil jako psovod a sloužil jako řadový policista
– v roce 1990 nastoupil jako zástupce vedoucího v Chotěboři
– od 1. října 1990 byl vedoucím obvodního oddělení v Chotěboři
– 15. dubna 1993 se stal ředitelem okresního ředitelství v Havlíčkově Brodě
– od června 2006 vykonával funkci ředitele v Jihlavě
– od 4. února 2008 byl v Brně na studijním pobytu v kanceláři ředitele pro reformu policie
– od 1. května 2008 je zástupcem ředitele v Brně pro Jihomoravský kraj a od 23. května je pověřen vybudováním krajské policejní správy na Vysočině
Postupně absolvoval základní policejní školu, důstojnické studium, různé odborné kurzy a stáže, včetně zahraničních. Vysokoškolské vzdělání vystudoval na Pedagogické fakultě v Hradci králové.