Naše území mohou v tuto dobu zasáhnout četné bouřky a přeháňky. Ojediněle se mohou vyskytnout silné bouřky s krupobitím. Při bouřkám bude zesilovat vítr, nárazy dosáhnou 15 až 25 m/s (50 až 90 km/ hod), ojediněle až 30 m/s (110 km/hod).


Co dělat při silném větru:

• Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
• Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.
• Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
• Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
• Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
• Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
• Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
• NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
• NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
• UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.


Petra Musilová
tisková mluvčí
HZS kraje Vysočina