Dvě záznamová zařízení střeží prostor na náměstí a za místním zdravotním střediskem. Další dvě pak prostory uvnitř střediska.
Jedno zařízení s přibližovací schopností a nočním viděním by navíc zanedlouho mělo fungovat i jako internetová kamera.
Obraz, který kamery snímají, je přenášen na obrazovku v informačním centru.


„Záznamy se ukládají na disk a čtrnáct dní je máme k dispozici. Poté se přemažou,“ vysvětlil fungování zařízení starosta Luk Viktor Wölfl.
„Na obrazovku nám jde také obraz z webkamery. Pro veřejnost bychom ji na našich internetových stránkách chtěli zprovoznit během příštího týdne,“ doplnil starosta.


Martin Burian, který zapojení a zprovoznění kamer zajišťuje, tak optimistický není. „Tak za čtrnáct dní bychom mohli vědět termín propojení webkamery se stránkami městyse. Doba, do kdy se nám to povede, záleží na součinnosti dalších dvou firem,“ připustil Burian. Záznam z webkamery se musí ještě přesměrovat a nastavit.


Kolem fungování webkamery se vznášejí ještě další otazníky. „Musíme například ještě vyřešit, jakým způsobem budou lidé moci s webkamerou pohybovat, abychom se vyhnuli ztrátě soukromí některých obyvatel,“ doplnil Viktor Wölfl.


Pořízení kamer vyšlo městys na několik desítek tisíc korun. „Zařízení jsem ale pořídit museli kvůli vandalismu,“ uzavřel starosta.