Nevelel mu nikdo menší než tehdejší ministr spojů Karel Hoffmann.

„Nikdo nesměl být ze strany médií informován, dokud situace nebude pevně v rukou okupačních vojsk,“ vysvětlil muž, kterému je nyní 72 let. Na dnešek plánuje vycházku na Javořici.

Pro Deník zavzpomínal na dobu, kdy do Československa proudily tanky, vojenská technika a na Ruzyň přistávala těžká letadla s vojáky.

21. srpen: Začalo ilegální vysílání

Jaroslav Roubínek měl ovšem daleko k tomu, aby nechal vysílač na Javořici „mlčet“.

Různými úpravami v zapojení elektrických obvodů a s velmi skromnými prostředky vzniklo hned ve středu 21. srpna odpoledne na Javořici primitivní vysílací studio, které ilegálně vysílalo celý následující týden.

„Ten den ráno jsem se dozvěděl z rozhlasu, že v noci kolem půl druhé přistála na Ruzyni letadla s parašutisty. Ti obsadili letiště a od té doby přistávala nepřetržitě další letadla s vojáky a vojenským materiálem,“ připomněl Jaroslav Roubínek.

O srpnu 1968 napsal historickou studii pod názvem Černý týden. Originál je uložen v archivu Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.

22. srpen: Jízda na služebnu SNB

Den po okupaci nasedl Jaroslav Roubínek do služebního auta a odjel z Javořice do Telče. Tam byla služebna Sboru národní bezpečnosti SNB.

„Všichni jsme se znali, neboť jsem rodák z Telče a příslušníci SNB byli také z Telče a okolí. Stáli v houfu u rozhlasu a poslouchali zprávy. Chtěl jsem se s nimi dohodnout, jak zabezpečit vysílač na Javořici proti sabotážím a snahám o přerušení vysílání. Nebyl jsem ale schopen donutit je k nějakému rozhodnutí. Neustále opakovali, že nemají žádné rozkazy, kterými by se měli řídit,“ zavzpomínal Roubínek.

Odjel proto zpět na vysílač. Cestou se ještě zastavil v hájence a s hajným se dohodl na ochraně objektu pomocí jeho zbraní.

Všude byl zmatek. Silnice byly plné vojska, které proudilo z východu přes Moravu do Čech. Nelegální vysílání pokračovalo.

23. srpen: Na řadu přišlo kácení

V pátek třiadvacátého srpna se povedlo z Javořice navázat spojení s českými vojáky sloužící na letišti v Českých Budějovicích. „Svou statečností zamezili přistávání letadel s parašutisty a vojenským materiálem. Na přistávací dráhy nastavěli vojenská auta a transportéry,“ zavzpomínal dnes dvaasedmdesátiletý inženýr radiokomunikací.

V Telči se v ten den podepisovala petice pro vyhlášení neutrality československého státu. A mezi lidmi – až na výjimky – probíhala kampaň s heslem „okupantům ani hlt vody, ani kůrka chleba“.

Všechny studny na ulicích byly zabezpečené zámky, aby nebylo možno vodu pumpovat. Obchody s potravinami byly většinou zavřené. „Okupanti si ale stejně pomohli. Došli se samopaly pro majitele studní a ti jim pod hrozbou zastřelení museli čerpání vody umožnit,“ pokrčil rameny Roubínek.

Ten se také snažil zatarasit cestu na vysílač pro normální auta. „O pomoc při kácení jsem požádal lesní dělníky, ale byl jsem odmítnut. Později mě jeden z nich, člen KSČ a agent StB, udal,“ řekl Roubínek. Svůj záměr ale Jaroslav Roubínek nakonec uskutečnil. Lesáci mu půjčili pilu.

24. srpen: Vysílání vzkazů od dětí

V sobotu 24. srpna vedoucí vysílače odjel do Prahy. Měl předat petiční archy, což se mu ale kvůli neprůjezdnosti ulic nepovedlo.

Po příjezdu zpět do Telče se dozvěděl, že jsou v táborech v okolí děti, o kterých nemají jejich rodiče žádné zprávy. „Domluvili jsme se, že děti napíší rodičům krátké zprávy a já je odvysílám v naší vlastní relaci,“ uvedl vedoucí vysílače Roubínek. Nad Javořicí kroužil vojenský vrtulník. Asi špehoval.

27. srpen: Boj o život

Dva dny uplynuly, aby sedmadvacátého srpna před 22. hodinou zazvonil na Javořici telefon. Kdosi říkal, že kolona ruských vozidel je na cestě do lesů k vysílači.

Roubínek s kolegou vyšli na dvůr a v tichu noci slyšeli hukot motoru. Kolega, zkušený voják z druhé světové války, navrhoval raději utéct do lesa. Muži ale nakonec zůstali. Jen vypnuli zařízení vysílače.

„Vyšel jsem ven a viděl blížící se kolonu. Vpředu jel jako první tank, za ním obrněný transportér s družstvem samopalníků a dvě další auta,“ popsal nervydrásající okamžiky Jaroslav Roubínek.

Dal vojákům najevo, že nemá v ruce zbraň, světlomet mu při tom svítil přímo do očí. Nic neviděl, ale slyšel ruské povely a hluk. „Z následného rozhovoru s důstojníkem jsem pochopil, že cílem postupu vojska je Praha. Mezitím, co jsme se dohadovali, mi ale z ničeho nic jeden z vojáků vrazil hlaveň samopalu do zad a křičel něco rusky. Asi zjistil, že vysílací skříně jsou horké. Tlačil mě ke stěně. Myslel jsem, že mne zastřelí za to, že jsme ještě před chvílí vysílali,“ vyprávěl Roubínek.

Naštěstí zasáhl velitel a voják sklonil samopal k zemi. Kolona pak odjela. „Po dvou hodinách klidu a vyčkávání jsme zapnuli znovu vysílače a vysílali dál i v noci,“ pousmál se vedoucí vysílače.

29. srpen: Vláda povoluje vysílání

Ve čtvrtek 29. srpna vláda vydala pro Javořici oprávnění k legálnímu vysílání. Dokument byl psán česky a rusky. „Vysílali jsme zvuk Svobodného československého rozhlasu,“ zavzpomínal Roubínek.

31. srpna: Zvuk je opět přerušen

Zase utekly dva dny. V sobotu 31. srpna 1968 bylo vysílání přerušeno kvůli protestu československé vlády proti obsazení televizních studií okupanty. Ani 1. září vysílač Javořice kvůli celostátní stávce pracovníků telekomunikací nevysílal. Vysílání bylo obnoveno až 2. září večer.

Za měsíc po vzrušujících událostech zazvonil opět telefon. Jaroslav Roubínek měl jet do Jihlavy k výslechu StB.

Bezpečnost zajímalo zejména to, kdo organizoval relace a kdo četl „Provolání města Telče“ anglicky, německy a francouzsky. Šéf vysílače zapíral všechno, co šlo. Přiznal pouze věci, o kterých StB prokazatelně věděla.

Další výslech se už nekonal. Roubínek byl zbaven funkce vedoucího vysílače. Do vězení ho nikdo neposlal.

Víte, že…
Dvaasedmdesátiletý Jaroslav Roubínek je telčský rodák. V renesančním městě žije i dnes a baví ho práce pro místní muzeum. V srpnu 1968 sloužil na televizním vysílači na Javořici ve funkci vedoucího. Společně s dalšími lidmi na vysílačích po celé republice zajišťoval, aby se signál Československé televize dostal k lidem po celé republice. Kvůli ilegálnímu vysílání v srpnu 1968 byl v sedmdesátých letech vyšetřován StB. V roce 1989 se po převratu na krátkou dobu stal starostou Telče. Poté opět pracoval na Javořici.