„Je to spíš bažina, z níž rostou ostrůvky s rákosem a vodní vegetací. Ústí do něj všechny splaškové vody z Čenkova a dešťové splachy z polí,“ připustil tajemník třešťské radnice Stanislav Bartušek.

Představitelé města, pod které Čenkov spadá, potvrdili, že kanalizaci v obci se stovkou obyvatel nevybudují pro nedostatek peněz.

„Velice vítáme, že rybník čeká odbahnění. Skutečně do něj ústí všechny odpady, ale je průtočný a funguje dobře jako kořenová čistička,“ přiblížil Josef Jakubec. „Až se vybagrují ostrůvky, zmizí i komáři,“ doplnil Jakubec.

V zimě rybník čeká vypuštění, vymrznutí a invaze bagrů.

Při pohledu na přítok Čenkovského rybníka naopak překvapí čistá voda a hejna rybek, prohánějící se před ústím. Občas některá zabloudí do vod rybníka.