Brtničtí křesťané i místní patrioti si průvodem k pohřebišti obětí moru, kde ve společném hrobě odpočívají vedle sebe ostatky 125 katolíků a 59 Židů, připomínají rok co rok milost Boha. Podle věřících koncem roku epidemie lidem dopřál uzdravení a Brtnici očistil od morové rány.

Průvod kolem 150 lidí od nejstarších obyvatel po malé děti dorazil na místo pohřebiště za hřbitovem za šera. Ve svitu pochodní hasičů a v rukou děvčat sloužil mši pod širým nebem farář Jaroslav Svoboda.

„Císař utíkal se dvorem z Vídně před morem. Přespal na brtnickém zámku a ze strachu před nákazou odjel do Prahy. Nechal tu nemocného sluhu a ten morem nakazil celou Brtnici,“ vysvětlil už za tmy při svitu pochodní farář.

Morový průvod poněkud ponurého rázu v novodobé historii má podobu výpravné akce v kostýmech a účastní se jej na sto lidí. „Kostýmový průvod chystáme v roce 10. výročí povýšení Brtnice na město, což bude za dva roky,“ přiblížil místostarosta Stanislav Jirků.