„Hrad je skutečně jedna z mála tak dobře zachovaných zřícenin v regionu. Má i celonárodní význam, neboť patřil markraběti Joštovi, nakrátko králi německé říše. Výzkum zde nalezl obrovský soubor hmotných památek. Například olověná plomba s lucemburským erbem, to je evropský unikát,“ přiblížil včera na besedě pro veřejnost v podhradí Rokštejna Zdeněk Měřínský, ředitel ústavu archeologie a muzeologie při Masarykově univerzitě.


Někdejší starosta Brtnice Josef Přibyl připomněl začátky rekonstrukčních prací v roce 2002. „Vstával jsem každé ráno s obavou, že najdu zřícenou římsu nebo nějaký kus hradeb. Postupně rekonstrukce opravovala nejrozpadlejší místa, dnes je hrad zajištěn a práce pokračují,“ připomněl Přibyl.


Ministerstvo kultury na opravy hradu posílá statisíce korun a město Brtnice přidává příbližně pětinu z obecní pokladny. „Na jaře jsme dostali 400 tisíc korun a poté dalších 400 tisíc. Z toho rekonstruujeme věž. Bude přístupná po novém schodišti. Plánujeme pro návštěvníky možnost, aby si mohli prohlížet okolí hradu, což bude jistě obrovské lákadlo,“ přiblížila starostka Brtnice Marie Kružíková.

Vedení obce zvažuje využití památky jako přitažlivého centra pro nejrůznější kulturní akce.
„Je to ještě hudba budoucnosti, dořešit musíme mnoho detailů, a při tom pokračovat v rekonstrukčních pracích. Situaci nám bude komplikovat, že povodí řeky Brtnice je chráněná oblast s vzácnými druhy zvířat a rostlin,“ doplnila starostka.


Představitelé Brtnice už nyní zvažují, jak místo kolem hradu upravit pro návštěvníky. „Musíme zajistit parkoviště a další nezbytnosti,“ naznačila první žena Brtnice. Souběžně s rekonstrukčními pracemi probíhá výzkum hradu a přilehlých prostor. Financuje ho ministerstvo školství a mládeže.


„Výzkumný záměr by měl probíhat do roku 2010, kdy by tato praxe měla skončit. Do té doby se snad podaří vzácnou památku dokonale prozkoumat a také rekonstruovat do žádoucí podoby,“ připomněl profesor Zdeněk Měřínský.


Stavební firma používá spolehlivou techniku, práce začíná v samých základech na nepoškozeném podloží.