Podařilo se jí akreditovat dva nové obory a potvrdit akreditaci jednoho stávajícího. Novinkou se stalo také kombinované studium oboru Počítačové systémy.
„Odhadujeme, že letos dosáhneme počtu 2300 studentů,“ prozradila prorektorka pro rozvoj Alena Štěrbová. „Počty zájemců díky novým oborům každým rokem narůstají,“ doplnila.


Od letošního akademického roku se ke stávajícím oborům Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy a Aplikovaná informatika přidá ještě oblast zdravotnictví. „Obor Porodní asistentka se nám podařilo akreditovat už dříve, ale čekali jsme, až se povede akreditovat také obor Všeobecná sestra, abychom s výukou mohli začít souběžně,“ vysvětlila Štěrbová.


Kromě nových oborů se polytechnice povedlo znovu akreditovat obor Finance a řízení na další čtyři roky a je i možnost studovat tento obor také dálkově.


Cíl na příští rok? Desítka oborů


V příštím akademickém roce si dala Vysoká škola polytechnická za cíl otevřít celkem kolem deseti oborů. V plánu a přípravné fázi má vedení školy tyto obory: Veřejná správa a regionální rozvoj, Strojírenská technologie, Bezpečnostní management a Životní prostředí. Největší zájem i nadále přetrvává o ekonomické obory.


Polytechnika je v tuzemsku první veřejnou neuniverzitní vysokou školou. Nečlení se na fakulty. Je zároveň jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina.


Byla zřízena v roce 2004 a první studenti byli přijati v únoru 2005. Příští týden budou někteří z nich promovat.

Michaela Hrozková