Slavnostní promoce se týkala 81 absolventů oboru Finance a řízení a 6 absolventů oboru Cestovní ruch. Blahopřál jim i rektor Ladislav Jirků.

Teďse všichni studentipyšní vysokoškolským titulem Bc. (bakalář). Od nového akademického roku, který začne v pondělí, se bude na škole vzdělávat přes dva tisíce posluchačů.

Vysokoškolský titul mohou získat ve studijních oborech Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka a Všeobecná sestra.

Více si přečtěte ve čtvrtečnímvydání Jihlavského deníku.