Jaký největší problém jste zatím musel řešit?

Asi požární bezpečnost. Všichni fanoušci se musí dostat z kotle nejpozději do tří minut a z celého stadionu do devíti minut. Dokumentaci pro hasiče jsem přepracovával asi pětačtyřicetkrát.
Zadáním bylo, že se současná hala promění v multifunkční halu. Co diváky upoutá na první pohled?
Všichni diváci budou přicházet ze Smetanových sadů, čili se budou procházet o úroveň výš nad hráči. Aréna bude navíc takzvaně slepá, což je dnes standard.

Co to znamená slepá?

Bude prakticky bez oken. Je to také z toho důvodu, aby se v hale nerosilo a lidé měli větší komfort. Vznikne pohledné koloseum.

Jak se po něm diváci budou pohybovat?

Když diváci sejdou z takzvaného prstýnku, který povede po celém obvodu haly, budou mít možnost navštívit občerstvení, obchody se suvenýry a podobně. V této úrovni budou i dvě restaurace. Vše samozřejmě v nesrovnatelně větším komfortu v porovnání se současností.

Projekt se proti původnímu návrhu na první pohled liší. Když se dívám na obrázky, které prezentujete nyní, jsou jiné než původní. Proč tomu tak je?

Nejsou jiné. Jen modrou barvu jsme změnili na červenou. A hala má méně prosklených partií. Respektuji také architekta Řídkého, který původní halu projektoval před téměř padesáti lety. Nechtěli jsme proto nějakým zásadním futuristickým pojetím měnit vzhled hlavní haly. Například severní štít haly, kde jsou jasné architektonické rysy tohoto stavitele, by tedy měl zůstat zachován.

První etapa výstavby se bude podle všeho týkat jen hlavní haly. Co s tou tréninkovou, která by vyrostla asi až ve druhé etapě?

Tréninkovou plochu jsme na Horáckém zimním stadionu umístili dolů, na úroveň hlavní ledové plochy. To je výhodné z hlediska údržby, rolba může přímo přejíždět z jedné plochy na druhou. Střecha tréninkové plochy je navíc velmi nízko nad terénem. Neměla by clonit a bude na ní zčásti zeleň, takže ani ze Smetanových sadů by neměla působit nijak masivně.