Tak o tom včera odpoledne debatovali v tělocvičně základní školy ve Vyskytné nad Jihlavou zejména místní lidé společně s obyvateli sousedních Plander.

Přijeli i zástupci firmy A.S.A a úřadů, posuzujících vliv stavby na životní prostředí.

Lidé z Vyskytné, na jejímž katastru skládka leží, se záměrem rozšíření vesměs souhlasí.

V nedávné anketě bylo podle starosty Vyskytné Vítězslava Vyvíjala pro rozšíření skládky kolem 70 procent lidí ze šesti set dotázaných.

„Na základě toho se zastupitelstvo rozhodlo souhlasit s rozšířením skládky,“ uvedl Vyvíjal.

Jedním z důvodů, proč lidé ve Vyskytné s rozšířením skládky souhlasí, jsou finance. Po dobu navážení stávající skládky do obecní kasy přitekly přibližně čtyři miliony korun „odškodného“ ročně.

V případě rozšíření skládky ale nikdo nemůže garantovat, že by obec podobné sumy inkasovala i nadále.
Podle novely zákona by totiž již finanční kompenzace nedostávaly obce, ale kraj, který by finance přerozděloval.

To se Vyskytenským moc nelíbí, naopak sousední Plandry jsou pro.

V Plandrech vůbec mají rozdílný pohled na skládku. Obec nejenže bezprostředně se skládkou sousedí, navíc si její rozpočet po dobu navážky stávající skládky nepolepšil.

Planderští si také stěžují v letním období na nesnesitelný zápach a přejí si vznik kontrolního výboru.

„Ten by monitoroval negativní vlivy skládky a dohlížel na jejich odstranění,“ vysvětlil starosta Plander Miroslav Lukáš.

Zástupce firmy A.S.A. Pavel Tomášek připomněl, že od příštího roku nebude možné na skládky ukládat biologický odpad. Tím by se měla snížit produkce plynů i zápachu.