Na úterý připadá Den válečných veteránů a tehdy se Zuzana stane Zvonem míru.

Vedení krajského města se rozhodlo připojit k výzvě Asociace nositelů legionářských tradic a zúčastní se akce, která bude připomínkou obětí prvního, druhého i třetího odboje.

„Vlastenectví není v současnosti v módě. Proto se snažíme o obnovu tradice Zvonu míru za oběti válek,“ připomenul prezident asociace Jaroslav Houška.

Asociace rozeslala výzvu více městům v České republice, připojila se však jen některá. „Jihlava je jedním z největších měst, které se k výzvě připojilo. Jinak mají zájem spíše malá města nebo obce,“ posteskl si Jaroslav Houška.

„Připojili jsme se, protože pokládáme za důležité projevit úctu těm, kteří padli za vlast. Toto gesto považujeme za minimum, které můžeme pro památku obětí udělat,“ řekl za Magistrát města Jihlavy mluvčí Radek Tulis.

Zuzana je zavěšena na věži kostela sv. Jakuba. V úterý se rozezvučí přesně v 11 hodin. Radnice se již dohodla s farou svatojakubského kostela.

„Chtěli jsme se připojit už 28. října, ale bohužel jsme to nestihli. Odteď ale chceme v této tradici pokračovat,“ dodal Radek Tulis.
Znovu se Zvon míru rozezní 8. května 2009 ve 12 hodin na oslavu ukončení druhé světové války.

Zuzana Pětivlasová