„Postavili nám tady nové bytovky, ale chodník podél hlavní cesty k nim nevede,“ stěžovala si bez uvedení příjmení paní Božena.

Další žena, která kličkovala mezi kalužemi, měla namířeno do obchodů s nábytkem na samém okraji krajského města. „Je to nepříjemné. Musíte jít v blátě a vyhýbat se autům,“ zmínila chodkyně.

Situace v této lokalitě Jihlavy by se ale již příští rok mohla částečně změnit.

Vedení města hodlá nechat prodloužit chodník ve Znojemské ulici o 120 metrů.

Cesta pro pěší by měla navazovat na stávající chodník v Musilově ulici a na jejím začátku bude vybudována i zastávka pro autobusy městské dopravy.

Nová dlážděná stezka pro pěší prozatím bude končit u vjezdu do ulice Nad Jihlávkou, kde stojí nové bytové domy. Dál k obchodům ale zatím nepovede – kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům města a majitelů pozemků.

Na protější straně silnice je rovněž počítáno s novým zálivem pro autobusy MHD.

„Věc je momentálně ve stádiu územního řízení, to znamená, že ještě nejsme schopni sdělit termín, kdy se začne stavět,“ reagoval mluvčí radnice Radek Tulis.

„V městském rozpočtu je na akci vyčleněno asi 850 tisíc korun. Součástí projektu je také nové veřejné osvětlení,“ doplnil Tulis.

Nový chodník, který povede po levé straně výpadovky směrem z centra, oddělí od vozovky pás zeleně.

„Chtěli jsme, aby nám s novým chodníkem udělali u prodejny i odstavný záliv pro auta, aby si u nás mohli nakoupit i lidé jedoucí po výpadovce autem.

Bohužel, to úředníci na městě nepodpořili,“ pokrčil rameny Vlastimil Fiala. Je provozovatelem menšího obchodu s potravinami u Znojemské ulice.