Důvod pro návštěvu ministra školství Ondřeje Lišky, místopředsedy Senátu Petra Pitharta a velvyslance Německa Helmuta Elfenkämpera byl jediný: na radnici se udělovaly medaile Přemysla Pittra.

Obdržela je Vysoká škola polytechnická a regionální sdružení Iglauer Regionalkulturverband.

„Oceněna byla především práce lidí, kteří se věnují cizojazyčné knihovně. Knižní fondy tam budeme i nadále rozšiřovat,“ poznamenal rektor polytechniky Ladislav Jirků.

Vysoká škola nabízí nyní zhruba dvacet předmětů v angličtině.
Sdružení Iglauer Regionalkulturverband se pak věnuje mimo jiné přeshraniční spolupráci mezi regionem Vysočiny, Německem a Rakouskem. Také připravuje přednášky a výstavy.

„Nyní se zabýváme Hansem Ledwinkou, konstruktérem prvního benzinového automobilu v Rakousko–Uhersku.

Pracoval pro Tatru a byl úzkým spolupracovníkem Ferdinanda Porsche,“ zmínil za sdružení Mojmír Kolář.

Trojjazyčná výstava o Ledwinkovi má být podle něj otevřena na polytechnice ještě v listopadu. V Jihlavě je prioritou oceněného sdružení osoba Mahlera.

Přemysl Pitter byl velký český humanista a pedagog. Pomáhal třeba za války pronásledovaným dětem z židovských, českých i německých rodin.

Zachránit se mu mimo jiné se spolupracovníky podařilo asi 200 dětí vracejících se z koncentračních táborů.