Nejprve byly vytvořeny jednotlivé rezortní skupinky u stolů, například na téma Doprava, Podnikání, Životní prostředí či Kultura a sport ve městě. Pak bylo vybráno 17 klíčových témat, kterými by se vedení města mělo zabývat.

Z tohoto výběru nakonec vzešla desítka největších priorit.

Hlasovat mohl každý z přítomných pomocí dvou zelených lístečků. „Buď dáte dva hlasy jednomu problému, nebo dvěma problémům po jednom hlasu,“ vysvětlil za spoluorganizátory z Národní sítě Zdravých měst Petr Švec.

Přítomným se podařilo deset problémů vybrat. Vévodil přitom nedostatek parkovacích míst.

Spousta zajímavých myšlenek ale zůstala pod čarou. „Seznam problémů, jejichž řešení se bude sledovat a o nichž se bude pravidelně debatovat s občany, není definitivní. Uskuteční se ještě anketa nebo průzkum veřejného mínění. Dáme slovo i lidem, kteří dnes (v úterý – pozn. redakce) do domu kultury nepřišli,“ zmínil Švec.

Stezky pro běžkaře? Jsou pod čarou

Pod čarou bylo třeba zavedení motivačního systému plateb za vývoz popelnic, aby lidé více třídili odpad. Zůstalo tam také odkanalizování okrajových částí města.

„Chybí nám orientační a informační tabule ve městě. A některé cyklostezky by se mohly v zimě udržovat jako stezky pro běžkaře, pokud bude sníh,“ doplnila dále náměstkyně primátora Irena Wagnerová. Vystoupila za skupinku, zabývající se podporou zdravého životního stylu v Jihlavě.

„Já zase postrádám jako otec dětí lékárnu s nepřetržitým provozem. Mohli bychom ji dotovat,“ ozval se biofarmář a komunální politik Josef Sklenář.

Na problém menších klubů, které překračují povolené kapacity, upozornil hygienik Jiří Kos. „Minikluby jsou předimenzované. Tam je to o první havárii, pak se zavřou. Mělo by nám jít o rozšíření klubového zázemí,“ zmínil hygienik.


Šéf radničního odboru sociálních věcí Jozef Labuda upozornil na problém s nájmy. „Jihlava má dost bytů. Ale těch s nájmy za 12 až 16 tisíc korun měsíčně. Těch za šest tisíc korun měsíčně je málo,“ řekl Labuda.

Pod čarou zůstal i problém s nerozvíjejícím se letištěm na Henčově nebo chybějící vědecko–technologický park.

Deset největších problémů Jihlavy
1. Řešení parkovacích ploch
ve městě: Řidiči mají velký problém s parkováním v centru Jihlavy i na sídlištích. Zamítnuta byla naopak myšlenka na záchytné parkoviště.
2. Boj s kriminalitou, sprejerstvím a hráčstvím u mládeže:
Jihlava je jedno z nejvíce počmáraných měst v republice. I heren je v centru víc než dost.
3. Nedostatek bydlení pro ty, kteří to potřebují: Tato záležitost se netýká jen domů s pečovatelskou službou, ale třeba i startovacích bytů pro mladé.
4. Malé množství zelených ploch a hezkých parků: Průchod parkem Keťásek za tmy je záležitostí pro odvážné. Lehnout si v parku na trávu, to zase nejde kvůli psím výkalům.
5. Snížení emisí z dopravy a průmyslu, snížení hlukové zátěže: Jen autobusy dopravního podniku spotřebují kolem 500 tun nafty ročně. To je přitom jen kapka v moři. Mezi priority naopak nebylo zařazeno prodloužení obchvatu Jihlavy až na výpadovku na Třebíč.
6. Nedostatek koridorů
pro pěší a cyklisty ve městě: Zde se situace postupně zlepšuje, v pátek má být otevřena nová lávka přes řeku Jihlavu.
7. Zlepšení podmínek pro život osob s hendikepem v Jihlavě: Nesouvisí to jen s bezbariérovými přechody a zastávkami MHD.
8. Zvětšit preferenci městské hromadné dopravě před individuální dopravou
9. Nedostatek odpovídajících ploch pro pořádání kulturních a sportovních akcí: Nejde jen o rekonstrukci zimního stadionu, která je v plánu, ale také o vytvoření klubu s větší kapacitou. Klub Trane, který je v poslední době dost aktivní, má povolenou kapacitu jen pro 94 osob.
10. Zkapacitnění technické infrastruktury ve městě