Stánek je možné navštívit dnes až do setmění. Hlavním cílem Adventního bazárku, je získat finanční prostředky na podporu projektů Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením a také Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina

"Věci, které prodáváme, jsem dostali darem od lidí. Sběr jsme ukončili minulý týden. Výtěžek z prodeje půjde na Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením a také podpoří program Návštěvy osamělých seniorů," uvedla Slávka Dokulilová, ředitelka oblastní pobočky Centra pro rodinu.

Akce se koná letos poprvé,záštitu nad projektempřevzalanáměstkyně primátora Irena Wagnerová.