Výztuhy jsou ale pouze provizorní řešení do doby, než bude na mostě provedena větší oprava. V návrhu rozpočtu na příští rok je na opravu mostu
U Jánů připravená částka 5 milionů korun.

Pokud její vydání zastupitelé odsouhlasí, mohla by větší oprava mostu pod Jánským kopečkem začít během příštího roku.

„Pokud se tak nestane, zásadní problém to nebude. Prováděná provizorní úprava vystačí přibližně na pět let,“ dodal Tulis. Most je z roku 1908.