Z Markvarticpoputuje do Nové Říše jeden milion korun.

„Jedná se o krátkodobý úvěr, který si Nová Říše bere kvůli projektu financovanému z Evropské unie. My nějaké peníze máme v rezervách. Získali jsme je z prodeje pozemků,“ vysvětlil starosta Markvartic Josef Nedvěd.

Milionová půjčka je splatná do dvanácti měsíců. Dohodnutý byl přitom pevný úrok ve výši 6,4 procenta.

„Využíváme i možnosti úvěru od bank. V tomto případě jsme se ale také obrátili na sousední obec. Podobné půjčky fungují i v rámci Mikroregionu Novoříšska,“ zmínila starostka Nové Říše Dana Čírtková.

Projekt „Škola hrou“ vyjde zhruba na tři miliony korun. Nová Říše hradí 7,5 procenta, což je asi 220 tisíc korun, zbytek jsou evropské dotace.

Cílem projektu je modernizace a vybudování nových učeben v novoříšské základní a mateřské škole. Jde například o vybudování jazykové učebny a keramické dílny nebo o modernizaci hudební učebny, fyzikálněchemické laboratoře a trojice oddělení v mateřské škole.