Reportéři mimo to stáli ve čtvrtek odpoledne půl hodiny na jednom mostě přes obchvat a ve městě u City Parku. Počítali projíždějící auta.

Výsledek? I za špatného počasí a deště projelo po novém jižním obchvatu Jihlavy 255 vozidel. Většina jich jela ve směru na Znojmo.
Doprava v centru Jihlavy byla mnohem intenzivnější. Na mostě ve Znojemské ulici napočítali reportéři ve stejnou dobu – ve čtvrtek mezi třetí a půl čtvrtou odpoledne – 653 aut.

Zjištěná měření se přitom příliš neliší od modelu, který nechalo před výstavbou obchvatu zpracovat ředitelství silnic a dálnic.
Snížení počtu projíždějících aut by měli po zprovoznění obchvatu zaznamenat obyvatelé ulic Jiráskova, Hradební a Znojemská.

„Aut jezdí méně a časem by se situace měla možná ještě zlepšit. Na používání obchvatu si musí šoféři ještě pořádně zvyknout,“ zmínil obyvatel Jiráskovy ulice Bohumil Rousek.

Za pravdu mu dala i další obyvatelka ulice Jana Zezulková. „Dřív se tu skoro nedala ani přejít silnice. Jezdilo jedno auto za druhým. Teď bych řekla, že je aut méně. Osobně jsem si ale myslela, že bude výstavba obchvatu znát ještě víc,“ řekla důchodkyně.

Z obchvatu nemají vůbec radost někteří obyvatelé Pístova. Hlavně ti, kteří žijí v domcích v blízkosti obchvatu.

„Je tu vyšší hlučnost, než když obchvat nebyl. Nejhorší je to u valu na Pelhřimov,“ tvrdí obyvatel Pístova Richard Blížkovský.
„Je zde velký randál a špatně se i větrá. A to už ani nemluvím o silnici na Pístov, po které jezdila auta, když se obchvat stavěl. Teď je z ní tankodrom. Jediné štěstí je, že zde není sjezd z obchvatu,“ dodal další obyvatel Pístova.

Před zprovozněním jižního obchvatu Jihlavy byl zpracován model dopravy a vliv obchvatu na silniční síť.
Na podzim loňského roku byl pak ještě proveden ověřovací průzkum sčítáním na pěti vybraných stanovištích. Z modelu se dá zjistit například průměrná rychlost, doba stání, počet zastavení nebo délka fronty.

„Model předpokládal významný vliv obchvatu zejména na provoz v ulicích Jiráskova a Znojemská, zatímco v ulicích Dvořákova a Hradební je ovlivnění nepříliš výrazné,“ doplnila ředitelka ředitelství silnic a dálnic Jihlava Marie Tesařová. Model nezohledňoval změny v dopravě po otevření City Parku.

Lenka Pospíšilová

Odlehčil podle vás obchvat Jihlavy dopravě v centru města? Hlasujte v naší anketě!