Záměr si mimo jiné vyžádá pokácení několika desítek stromů. „Nejvíce stromů bude odstraněno v ovocném sadu, celkem 64 kusů,“ uvedl úředník krajského odboru životního prostředí Michal Fryš. S náhradní výsadbou je ale podle něj počítáno, stejně tak i s regenerací sadu a doplněním stromořadí podél Batelovské ulice.

Výstavba šesti objektů vysokoškolských kolejí s kapacitou pro 262 osob je plánována po etapách. „Zatím jsme na počátku projektu. Není ještě vydáno ani územní rozhodnutí, že koleje mohou v dané lokalitě vyrůst. Také se řeší záležitost financování výstavby. Jeden objekt vyjde přibližně na 20 milionů korun,“ přiblížil pražský architekt Tomáš Šenberger, který se projektem zabývá.

Vedle kolejí má vzniknout 108 parkovacích stání a také laboratoř akademie věd ARCCHIP.

Záměr je navržen v území na severozápadním okraji Telče, kde se nyní nachází ovocný sad. V první etapě stavebních prací by došlo k výstavbě silnice a společných inženýrských sítí. Pak mají vyrůst pavilony číslo 1 až 4.