Podrobnějšího představení objektu žirafince se ujala Eva Šestáková z jihlavské firmy Fortis. Odtud návrh vzešel, konkrétně jej vytvořil architekt Jaroslav Huňáček.

„Objekt bude typově navazovat na africkou vesnici a na vstupní objekt. Jedná se o oválnou stavbu s nepravidelnou střechou,“ přiblížila Eva Šestáková.
Novou africkou chýši ale nebudou obývat pouze žirafy. „Vyšší část stavby bude pro žirafy, nižší část pro malé kopytníky,“ prozradila dále Šestáková.

Architekt navázal na africkou vesnici

Podobně jako v africké vesničce, i zde bude použitá došková krytina a cihelné zdivo s přírodními doplňky. Celý objekt by měl být sladěn v červenohnědých odstínech. Přední část potom bude z dřevěné kulatiny.

Celý přes jedenáct metrů vysoký objekt bude usazený v terénu s asi třímetrovým převýšením. Uvnitř objektu by neměl chybět například porodní box.

V prvním nadzemním podlaží vznikne ochoz, ze kterého návštěvníci uvidí dolů na žirafy. Z něj bude také přístupná spojovací cesta, kterou se lidé dostanou přes celý výběh o rozloze dva a půl tisíce metrů čtverečních, který by měl připomínat africkou savanu, až na současnou pěšinu.
V celém areálu by neměly být výraznější bariéry ve formě oplocení.

Návštěvníci půjdou kolem žiraf po valu

Rozdělení dvou výběhů bude provedeno terénním valem, po kterém se budou pohybovat návštěvníci. Val bude v jednom místě přerušen zvedacím mostem tak, aby tudy mohla projet malá mechanizace. Most vyroste ještě jeden ve východní části výběhu.

Výběh bude doplněn krmnými platy, vysokými stavbami na čtyřech sloupech. Jediné, co ve výčtu zatím chybí, jsou samotné žirafy.

„Ve finále počítáme s dvěma samicemi a jedním samcem, případně až se dvěma jejich mláďaty,“ nastínila ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková.
„Nejpozději na jaře příštího roku bychom chtěli podat žádost do regionálního operačního programu o finance na výstavbu. Následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby, naším předpokladem dokončení stavby je konec roku 2011,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Cena? Odhadem asi 27 milionů korun

Přesnou částku na výstavbu zatím nikdo nedokáže odhadnout. „Co se týká rozpočtu na výstavbu, teď je předčasné říkat nějaká čísla, předběžný odhad počítá s náklady přibližně kolem 27 milionů korun,“ nastínila Eliška Kubíková, ředitelka zoo.

U představení vítězného projektu nechyběl ani partner města v projektu Žirafy míří do Jihlavy, společnost Sapeli.

V rámci podpory byl včera touto společností předán šek, znějící na jeden milion korun. „Přáním firmy je, aby v roce 2012 byly žirafy v Jihlavě. Chtěli bychom oslavit výročí dvaceti let od založení firmy už za účasti těchto zvířat v zoo,“ dodal Jaroslav Vrtal, předseda představenstva firmy Sapeli.
Finance by měly být využity na přípravu stavební dokumentace na žirafí expozici.