Veškerá automobilová doprava, až na výjimky udělené jihlavským magistrátem, směřuje do samotného centra před budovu hlavní pošty právě Křížovou ulicí.

Ta byla dlouho zatěžována nadměrným hlukem, na což si stěžovali především lidé bydlící v inkriminované ulici.
Na radnici se proto rozhodli, kromě snížení nejvyšší povolené rychlosti v Křížové ulici, reagovat také vybudováním dlážděného zpomalovacího retardéru.

Ten ale i několik měsíců po zprovoznění vyvolává rozpaky, nejen že některé vozy retardérem pohodlně projedou bez zpomalení, nový retardér si vyžádal již několik oprav. Kamenné obruby retardéru ve vozovce nedrží pevně, části se dokonce drolí.

„Práce byly prováděny v nepříznivém klimatickém období, kdy beton hůře zraje, dalším faktorem, proč k problému dochází, může být i konstrukce vozovky, kde je pod kostkami položen asfaltový koberec, betonové lože je nízké a hůře přilne ke spodní asfaltové desce,“ zdůvodnil vícero oprav mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Opravy v záruce

„Dle našeho názoru se nejedná o nekvalitní práci dodavatele, všechny opravy ale přesto byly dosud prováděny jako opravy záruční,“ dodal Tulis.

Na oficiálních webových stránkách města se k retardéru vyjadřuje i náměstek primátora Radek Vovsík (ODS). „Investiční náklady byly 210 tisíc korun. Já jsem byl a jsem kritikem takto vynaložených peněz, retardér vnímám jako nefunkční, “ zmínil v diskusi Vovsík. Jak Deníku řekl, situaci by podle něj zlepšil práh přes celou šířku ulice. To potvrdili i lidé, kteří se v ulici pohybují denně.

„Ulicí chodím i několikrát za den. Po stavbě retardéru se ale situace nezlepšila. Autobusy přes práh přeletí, aniž by přibrzdily. Stejně tak i řidiči osobních aut. Kromě těch, kteří místo neznají, jen ti občas zpomalí,“ vylíčila svou zkušenost devatenáctiletá studentka Lucie Skořepová.

Hygienici: Je to dobré

Naopak Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHS) má studii, která retardér hodnotí kladně.
„Již nyní můžeme konstatovat snížení hlukové zátěže ve zmíněné lokalitě. Provedená opatření vedou ke snížení hlučnosti bez narušení plynulosti provozu na komunikaci, přijaté technické řešení navíc zvyšuje bezpečnost chodců,“ uvedl ve zprávě Jiří Kos z KHS.

Kos také odmítá domněnku, že retardér donucující zastavit vozidlo by byl účinnější v boji proti hluku. „Instalace takového retardéru by naopak vedla k navýšení hluku a imisní zátěže přilehlé lokality,“ dodal Kos.

Přesnější závěry nicméně budou k dispozici až po měření KHS v dané lokalitě. To proběhne v okamžiku optimálních technických podmínek, přesný termín ale hygienici v tuto chvíli neví. Jisté je to, že by měření mělo proběhnout začátkem dubna v rozsahu 24 hodin. Městskou kasu vyjde na zhruba 50 tisíc korun.